Turystyka pielgrzymkowa

W Polsce bardzo popularna jest turystyka pielgrzymkowa. Celem takiej turystyki są miejsca kultu religijnego, np. Częstochowa, Licheń, Wadowice (przede wszystkim ze względu na miejsce urodzenia papieża Jana Pawła II). Turyści, którzy odwiedzają miejsca związane z dziedzictwem religijnym Polski są nastawieni na uczestnictwo w obrzędach religijnych, ale także na „mistyczne” obcowanie z zabytkami sztuki sakralnej.
Głównym celem turystyki pielgrzymkowej w Polsce jest oczywiście Jasna Góra. Częstochowskie hotele i noclegownie przeżywają oblężenie zwłaszcza w miesiącach letnich, gdy z całej Polski przybywają do miasta piesze pielgrzymki. Ogromna ilość pielgrzymów sprawia, że Jasna Góra jest jednym z najważniejszych ośrodków kultu religijnego w świecie (drugim po Lourdes, jeśli chodzi o kult maryjny).
Podróże do ośrodków kultu religijnego podejmowane są także ze względu na motywacje poznawcze. Turyści chcą zobaczyć wspaniałą architekturę sakralną, arcydzieła malarstwa czy rzeźby, które pomieszczone są w kościołach i innych obiektach kultu religijnego. Tacy turyści mają też inne wymagania dotyczące noclegu. Chętnie zatrzymują się w hotelach o podwyższonym standardzie czy apartamentach. W tym przypadku można mówić o turystyce kulturowej.

Comments are closed.